Otwarty konkurs ofert 2019

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2019 na wykonanie zadania publicznego Gminy Gietrzwałd w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. 2018.450) w związku z uchwałą Nr I/12/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację w roku 2019 zadania publicznego w formie wspierania lub powierzenia z zakresu nauki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą:

Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd, uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.

Celem zadania jestpomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu Gminy Gietrzwałd. Zadanie ma również na celu zintegrowanie i aktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Zadanie powinno obejmować działania angażujące stypendystów w życie społeczne.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to 8 000,00 zł.

 

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 1 lutego 2019 roku.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information