Konkurs ofert 2019

logo gmina

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

ogłasza otwarty konkurs ofert nr II/2019 na wykonywanie w roku 2019 w formie wspierania lub powierzenia następujących zadań publicznych:

-Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy.

-Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.

-Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

-Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”.

-Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych

-Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach.

-Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 21 marca 2019 roku.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300)

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok       

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

                               

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information