Konkurs Ofert I/2020

GMINA GIETRZWAŁD - LOGO CHROMATYCZNE

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD
ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2020 na wykonywanie w roku 2020 w formie wspierania lub powierzenia następujących zadań publicznych:


- Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy.
- Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.
- Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.
- Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy".
- Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach.
- Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu.

 

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 17 marca 2020 roku.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 ze zm.).

 

Załączniki do pobrania:


Pełna treść ogłoszenia
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Umowa

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information