Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2021

 

logo gmina

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2021 na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji i aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych – Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu gminy Gietrzwałd.


Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację w roku 2021 zadania publicznego w formie wspierania lub powierzenia wskazanego w Rocznym programie współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok w Priorytecie 2. Edukacja i aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych, Zadanie 2. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu gminy Gietrzwałd.
Celem zadania jest zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wysokich wyników w szkole oraz aktywności poprzez przyznanie pomocy stypendialnej dla zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu Gminy Gietrzwałd w 2021 roku. Zadanie powinno obejmować działania angażujące stypendystów w życie społeczne.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to 8 000,00 zł.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 24 lutego 2021 r. do godz. 15.00

Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 ze zm.).

Załączniki do pobrania:


Pełna treść ogłoszenia


Wzór oferty


Wzór oświadczenia do oferty


Wzór umowy


Wzór sprawozdania

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information