Zgłoszenia do Komisji Konkursowej - konkurs ofert nr I/2021

GMINA GIETRZWAŁD - LOGO CHROMATYCZNE

W związku z ogłoszonym w dniu 3 lutego 2021 r. konkursem ofert nr I/2021 (https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=3648) na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania lub powierzenia w zakresie edukacji i aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych – Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu gminy Gietrzwałd.


Wójt Gminy Gietrzwałd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, kandydatów na członów Komisji Konkursowej, która będzie oceniała oferty złożone w ww. konkursie.


Na kandydatów do Komisji Konkursowej nie można zgłaszać osób reprezentujących podmioty lub wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.


Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu (w przypadku, jeśli okaże się, że reprezentują lub są zgłoszone przez podmiot biorący udział w konkursie).


Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd do 26 lutego 2021 roku (piątek).


Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Nazwę organizacji dokonującej wskazania i nr KRS/innej ewidencji;
2) Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi wskazanej osoby. Mile widziane opisanie kompetencji/doświadczenia w ocenianiu ofert kandydata.
3) Imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji/podmiotu.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i jest nieodpłatna.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information