Urząd Stanu Cywilnego

Dyrektor/Kierownik:


Jan Kasprowicz

Pokój nr 1

Tel.
– 89 524 19 01 lub 89 524 19 10

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Radosław Malczyk

tel. 89 524 19 10

pokój nr 8

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek-piątek - 7:00-15:00

 

Zakres spraw i zadań do realizacji:

1/ sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzeń, małżeństw i zgonów/,

2/ wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

3/ prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

4/ przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań,

5/ przenoszenie do rejestru stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu w drodze transkrypcji lub odtworzenia, w drodze czynności materialno-technicznej,

6/ wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania,

7/ wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

8/ wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,

9/ wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

10/ wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego,

11/ prowadzenie postępowań dotyczących uznawania orzeczeń państw obcych na podstawie przepisów kpc, rozporządzenia Rady Europy Bruksela IIa i umów międzynarodowych,

12/ dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, protokoły, oświadczenia, uznania wyroków sądów państw obcych,

13/ przenoszenie własnych aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do rejestru stanu cywilnego w aplikacji „Żródło”,

14/ unieważnianie aktu lub aktów stwierdzających to samo zdarzenie,

15/ unieważnianie z urzędu wzmianek dodatkowych w przypadkach określonych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego,

16/ przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, zmianie imienia dziecka, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

17/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia lub nazwiska,

18/ aktualizowanie w rejestrze Pesel danych dotyczących stanu cywilnego na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 

Wzory pism

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information