Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2023

W związku z ogłoszonym w dniu 21 lutego 2023 r. konkursem ofert nr I/2023 na wykonanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2023 r przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Wójt Gminy Gietrzwałd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, które będą opiniowały złożone oferty w ww. konkursie.

Załączniki do pobrania:

Pełna treść zgłoszenia do Komisji Konkursowej

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj