Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Oferta na realizację zadania

Wójt Gminy informuje, że w dniu 01.03.2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „STARS na Mistrzostwach Polski” złożona przez Klub tańca sportowego STARS.
Uznając celowość przedstawionego do wsparcia zadania, Wójt Gminy Gietrzwałd zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i na stronie Gminy Gietrzwałd www.gietrzwald.pl 
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, tj. od dnia 07.03.2023 do 14.03.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail projekty@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gietrzwałd – ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.
 oferta

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj