Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa

W dniu 01.03.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Gietrzwałd reprezentowaną przez Pana Jana Kasprowicza - Wójta Gminy Gietrzwałd przy kontrasygnacie Pani Urszuli Borkowskiej - Skarbnika Gminy Gietrzwałd a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Pana Marcina Kuchcińskiego Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Cel operacji: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
w Gminie Gietrzwałd poprzez stworzenie miejsca rekreacyjnego oraz wypoczynku nad jeziorem Giłwa oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od płatności ostatecznej.

Wartość projektu ogółem: 299 650,00
Dofinansowanie: 190 667,00
Termin realizacji operacji: 01.03.2023 r.-31.12.2023 r.

 

 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj