Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Gietrzwałdzkie Spotkania Aktywnych

Hej lokalni liderzy i aktywni mieszkańcy Gminy Gietrzwałd! Spotkajmy się wreszcie!

Z wielką przyjemnością zapraszamy na tegoroczne Gietrzwałdzkie Spotkania Aktywnych, które odbędą się 17 marca 2022 roku (czwartek) w siedzibie LGD Południowa Warmia w Łajsach. Szczególnie w tym trudnym czasie potrzebna nam współpraca i solidarność. 
Spotkania organizowane od 2007 roku są doskonałą okazją do rozmowy, konsultacji, poszerzania swojej wiedzy i integracji środowiska liderów lokalnych. Tradycyjnie na spotkanie serdecznie zapraszam wszystkich zaangażowanych w działalność społeczną w naszej gminie – przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad Sołeckich, szkół, świetlic, instytucji kultury, przedstawicieli samorządu oraz wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy chcą brać udział w działaniach na rzecz rozwoju Gminy Gietrzwałd.
Zaczynamy 17 marca o godzinie 16.00!
LGD Południowa Warmia Łajsy 3
W tym roku tematem przewodnim będzie obecny stan trzeciego sektora w naszej gminie oraz aktywizacja społeczna młodzieży. Przedstawimy też Państwu obowiązujący na ten rok Program Współpracy Gminy Gietrzwałd z Organizacjami Pozarządowymi oraz aktualne, dostępne dotacje.  
Gościem specjalnym spotkania będzie Pan Robert Waraksa, Radny Rady Miejskiej w Olsztynku, który opowie o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku, działającej od 2004 r. Mamy też potwierdzoną obecność Pani Joanny Glezman, Pełnomocniczki Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Nasze spotkanie będzie też okazją do zaprezentowania oczekiwań przedstawicieli organizacji pozarządowych wobec gminy i gminy wobec organizacji oraz zaplanowania dalszych działań wspierających oddolne inicjatywy.
Przewidujemy pyszny poczęstunek prosto spod strzechy 
Będzie też MUZYCZNA niespodzianka!
Spotkania poprowadzi Agnieszka Zabłocka, Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 14 marca 2022 r. telefonicznie (89 524 19 35 lub 89 524 19 13) bądź na adres e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl 
Bardzo dziękujemy LGD Południowa Warmia za pomoc w organizacji i gościnę oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu za wsparcie w ogarnięciu niespodzianki.


 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj