Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Kontakt

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie zaprasza:

w poniedziałki od godz. 700 – 1600

od wtorku do czwartku od godz. 700 – 1500

w piątki od godz. 700 – 1400

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
fax. (89) 650-03-24
tel. (89) 524-19-00
tel. (89) 524-19-00

NIP i REGON Gminy Gietrzwałd
NIP: 739-38-51-080
REGON: 510742965

Numer konta bankowego :
Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :
43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Referat Finansowy

 

Zastępca Skarbnika89 524 19 15
Stanowisko ds. księgowości budżetowej89 524 19 15
Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych89 524 19 31
Stanowsiko ds. księgowości budżetowej89 524 19 31
Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Referat Rozwoju Społecznego

 

Kierownik

89 524 19 35

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i inicjatywy lokalnej

89 524 19 13

Referat Podatków i Opłat

 

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. opłat za wodę i ścieki

89 524 19 20

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kierownik

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

89 524 19 23

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

89 524 19 02

Informatyk Gminny

89 524 19 28

Referat Rozwoju Gospodarczego

 
Kierownik

89 524 19 09

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

89 524 19 19

Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki

89 524 19 12

Stanowisko ds. geodezji i wycinki drzew (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu89 524 19 14
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 89 524 19 14

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Punkt Obsługi Przedsiębiorców

89 524 19 18

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01
89 524 19 10

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

89 524 19 10

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń i obsługi jednostek organizacyjnych

89 524 19 17

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu89 524 19 10

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj