Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Kontakt

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie zaprasza:

w poniedziałki od godz. 800 – 1600
od wtorku do piątku od godz. 700 – 1500

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
fax. (89) 650-03-24
tel. (89) 524-19-00
tel. (89) 524-19-00

NIP i REGON Gminy Gietrzwałd
NIP: 739-38-51-080
REGON: 510742965

Numer konta bankowego :
Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :
43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Skarbnik

89 524 19 06

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania i sprawozdawczości

89 524 19 03

Referat Obsługi Jednostek

 

Kierownik89 524 19 03
Stanowisko ds. księgowości budżetowej89 524 19 03
Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych89 524 19 31
Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Referat Rozwoju Społecznego i Promocji

 

Kierownik (dof. zewnętrzne, partnerstwa projektowe, konsultacje, NGO)

89 524 19 13

Stanowisko ds. sportu, zdrowia i inicjatyw lokalnych

89 524 19 13

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu

89 524 19 10

Referat Podatków i Opłat

 

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. opłat za wodę i ścieki

89 524 19 20

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Kierownik

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

89 524 19 08

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

89 524 19 02

Informatyk Gminny

89 524 19 28

Referat Rozwoju Gospodarczego

 
Kierownik

89 524 19 18

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

89 524 19 14

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Geodeta gminny - nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z radami sołeckimi

89 524 19 10

Punkt Obsługi Przedsiębiorców

89 524 19 18

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01
89 524 19 10

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

89 524 19 10

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń i obsługi jednostek organizacyjnych

89 524 19 17

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj