Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Przetargi

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości niezabudowanej położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, składającej się  z działek nr 6/151, 6/152, 6/153, 6/154, 6/155, 6/156, 6/157, 6/158, 6/159, 6/160 o łącznej pow. 5,4553 ha, KW Nr OL1O/00119673/8.

 

Cena wywoławcza  netto   wynosi 2.980.000,- zł,  wadium –   370.000,-zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Położona jest ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego,             w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30.

 

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 29.11.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej –  w oryginałach.

Na nieruchomości nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-09 lub 089 524-19-19.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości niezabudowanej położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, składającej się z działek nr 6/185, 6/186 i 6/187 o łącznej pow. 2,1185 ha, KW Nr OL1O/00119673/8.

 

Cena wywoławcza  netto   wynosi 932.000,- zł,  wadium –   115.000,-zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Położona jest ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego,             w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30.

 

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 29.11.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej –  w oryginałach.

Na nieruchomości nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-09 lub 089 524-19-19.

„ Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 


działki niezabudowanej w Nagladach, KW Nr OL1O/00132388/0, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej,                              w sąsiedztwie terenów sportowo-rekreacyjnych, ok. 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej są na działce a  sieci energetyczna i gazowa        w drodze przy działce.

- nr 73/50     o pow.  2662 m2   - cena wywoławcza  netto   240.000,- zł, wadium –   30.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 1.12.2022 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Ostateczna  cena nieruchomości ustalona będzie w drodze przetargu. 
Całą wylicytowaną cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nie wpłacenie kwoty ustalonej w przetargu lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek  wpłaconego wadium   a przetarg czyni niebyłym.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12.10.2022 r. 
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 
                                           
 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 


działki niezabudowanej w Unieszewie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, za budynkiem kaplicy, przy zwartej zabudowie wsi, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, KW Nr OL1O/00043243/1.

- nr 172/21     o pow.   970 m2   - cena wywoławcza  netto    73.000,- zł, wadium –   9.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 1.12.2022 r.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12.10.2022 r. 
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 

                                                                         
 

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Biesal, oznaczonej jako działka nr 225/5 o pow. 0,6356 ha, KW Nr OL1O/00139839/6.

Cena wywoławcza netto wynosi 165.000,- zł, wadium –  21.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod budowę hali produkcyjnej. Położona jest na kolonii wsi, dojazd do działki na zasadzie służebności gruntowej przez działkę nr 225/7.

Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 3.01.2023 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej -  w oryginałach.

Obciążenia i zobowiązania – przez działkę przebiega sieć energetyczna średniego napięcia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-09 lub 089 524-19-19. 

 

Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 


działki niezabudowanej w Nagladach, KW Nr OL1O/00132388/0, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie terenów sportowo-rekreacyjnych, ok. 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej są na działce a  sieci energetyczna i gazowa        w drodze przy działce.

- nr 73/50     o pow.  2662 m2   - cena wywoławcza  netto   240.000,- zł, wadium –   30.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 9.02.2023 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Ostateczna  cena nieruchomości ustalona będzie w drodze przetargu. 
Całą wylicytowaną cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nie wpłacenie kwoty ustalonej w przetargu lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek  wpłaconego wadium   a przetarg czyni niebyłym.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12.10.2022 r., II przetarg 8.12.2023 r. 
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 
                                           
 

Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 


działki niezabudowanej w Unieszewie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, za budynkiem kaplicy, przy zwartej zabudowie wsi, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, KW Nr OL1O/00043243/1.

- nr 172/21     o pow.   970 m2   - cena wywoławcza  netto    73.000,- zł, wadium –   9.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 9.02.2023 r.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12.10.2022 r., II przetarg 8.12.2022 r. 
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 

                                                                         

Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

działki nr  3336/7 o pow.  984 m2,  KW  Nr OL1O/00097098/2, położonej w obrębie Gronity, zlokalizowanej na kolonii wsi, zabudowanej budynkami niemieszkalnymi wymagającymi kapitalnego remontu: murowanym o pow. zabudowy 50 m2 i drewnianym o pow. zabudowy 36 m2. 
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Na działkę wydana jest decyzja o warunkach zabudowy dla remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący.
Sieć wodociągowa znajduje się w pobliżu działki a sieć energetyczna jest na działce.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.500 zł, wadium-  14.000,-zł.

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 16.02.2023 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Ostateczna  cena nieruchomości ustalona będzie w drodze przetargu. 
Całą wylicytowaną cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nie wpłacenie kwoty ustalonej w przetargu lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek  wpłaconego wadium   a przetarg czyni niebyłym.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Gronity. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 
 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, KW Nr OL1O/00045335/7 i OL1O/00013649/8, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, sieci wodociągowa, energetyczna i gazowa w drodze przy działkach a kanalizacyjna w zasięgu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową adaptowaną:

- nr 22 o pow. 0,16 ha – cena wywoławcza 128.000 zł, wadium – 15.800 zł

- nr 23 o pow. 0,15 ha – cena wywoławcza 120.000 zł, wadium – 14.800 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się  10 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 03.03.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu od 8.02.2023 r. umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 27.10.2022 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

 

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, KW Nr OL1O/00057066/7, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, uzbrojenie w sieci wodociągową                    i kanalizacji sanitarnej, możliwość podłączenia gazu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

- nr 70/18 o pow. 0,1362 ha – cena wywoławcza 109.000 zł, wadium – 13.500 zł

- nr 70/20 o pow. 0,1547 ha – cena wywoławcza 124.000 zł, wadium – 15.300 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się  10 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 03.03.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach figurują obciążenia  - przez działkę nr 70/18 przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa a przez działkę nr 70/20 sieć kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie o przetargu od 8.02.2023 r. umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 27.10.2022 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

„ Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 


działki niezabudowanej w Nagladach, KW Nr OL1O/00132388/0, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie terenów sportowo-rekreacyjnych, ok. 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej są na działce a  sieci energetyczna i gazowa w drodze przy działce.

- nr 73/50     o pow.  2662 m2   - cena wywoławcza  netto   240.000,- zł, wadium –   30.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 14.04.2023 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Ostateczna  cena nieruchomości ustalona będzie w drodze przetargu. 
Całą wylicytowaną cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nie wpłacenie kwoty ustalonej w przetargu lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek  wpłaconego wadium   a przetarg czyni niebyłym.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania. 
I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12.10.2022 r., II przetarg 8.12.2023 r., III przetarg 16.02.2023 r. 
Ogłoszenie o przetargu od 22 marca 2023 r. umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 
                                           
 

Wójt Gminy Gietrzwałd
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, składającej się z działek nr 6/182, 6/183 i 6/184 o łącznej pow. 1,6807 ha, KW Nr OL1O/00119673/8.

Cena wywoławcza  netto   wynosi 898.000,- zł,  wadium –   111.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Położona jest ok. 500 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 

Przetarg odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 23.05.2023 r.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej –  w oryginałach.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Ostateczna  cena nieruchomości ustalona będzie w drodze przetargu. 
Całą wylicytowaną cenę nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nie wpłacenie kwoty ustalonej w przetargu lub nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek  wpłaconego wadium   a przetarg czyni niebyłym.
Na nieruchomości nie figurują obciążenia ani zobowiązania.
Ogłoszenie o przetargu od 30 marca 2023 r. umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-09 lub 089 524-19-19.                                                                                                                                       
                                                                         
 

Wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę, najem lub sprzedaż

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:
- działka  nr  225/5 o pow.  0,6356 ha,  KW  Nr OL1O/00139839/6.
Działka położona jest w obrębie Biesal, jest niezabudowana, zlokalizowana na kolonii wsi, dojazd do działki na zasadzie służebności gruntowej przez działkę nr 225/7. Przez działkę przebiega sieć energetyczna średniego napięcia.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy a podstawie decyzji o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę hali produkcyjnej.

Cena nieruchomości netto wynosi 165.000 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 20.10.2022 r. do dnia 9.11.2022 r. oraz na stronie internetowej urzędu.
   
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                      Wójt Gminy Gietrzwałd
                                                                                                           Jan Kasprowicz
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do sprzedaży:
- działki  nr  78/12, 78/13, 78/14, 4/17 o  łącznej  pow.  1,0391 ha,  KW  Nr OL1O/00190565/9
i Nr OL1O/00013190/5.
Działki położone są w obrębie Naglady, są niezabudowane, zlokalizowane w zwartej zabudowie wsi, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałd, uzbrojone w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej.  W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę usług opieki zdrowotnej i wody powierzchniowe śródlądowe.
Cena nieruchomości netto wynosi 980.000 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 20.10.2022 r. do dnia 9.11.2022 r. oraz na stronie internetowej urzędu.
   
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                      Wójt Gminy Gietrzwałd
                                                                                                           Jan Kasprowicz
 

RRG-GN.6845.58.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 4/13, 87 i 157/6 o łącznej pow. 13,9217 ha w obrębie Naglady, KW Nr OL1O/00013190/5, OL1O/00180109/2, OL1O/00159589/4 - działki niezabudowane, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cele rolne, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działek o pow. 13,7117 ha na cele rolne.
Czynsz roczny wynosi 7.485,62 zł i  płatny będzie w trzech ratach : 2.495,62 zł terminie do 10 marca 2023 r. i   po 2.495,- zł do 10 maja 2023 r. i 10 września 2023 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

RRG-GN.6845.57.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 78/11 o pow. 7,7872 ha w obrębie Naglady, KW Nr OL1O/00190565/9 - działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku  na cele rolne.
Czynsz roczny wynosi 4.379,92 zł i  płatny będzie w trzech ratach : 1.461,92 zł terminie do 10 marca 2023 r. i   po 1.459 zł do 10 maja 2023 r. i 10 września 2023 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

RRG-GN.6840.10.2021

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:
- działka  nr  3336/7 o pow.  984 m2,  KW  Nr OL1O/00097098/2.
Działka położona jest w obrębie Gronity, zlokalizowana na kolonii wsi, zabudowana budynkami niemieszkalnymi: murowanym o pow. zabudowy 50 m2 i drewnianym o pow. zabudowy 36 m2. 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Na działkę wydana jest decyzja o warunkach zabudowy dla remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący.

Cena nieruchomości netto wynosi 130.500 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,                      w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom.            W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gronity w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

RRG-GN.6845.51.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 31/3 o pow. 0,38 ha w obrębie Biesal, KW Nr OL1O/00144971/1 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona         w zwartej zabudowie wsi, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow. 360 m2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
Czynsz roczny wynosi 216,-zł i  płatny będzie w dwóch ratach po 108,-zł terminach do 10 marca 2023 r. i 10 września 2023 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

RRG-GN.6845.60.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 90/2 o pow. 0,19 ha w obrębie Unieszewo, KW Nr OL1O/00015277/3 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona przy drodze powiatowej, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku, na cele rolne.
Czynsz roczny wynosi 114,-zł i  płatny będzie w terminie do 10 marca 2023 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewie w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

RRG-GN.6845.56.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 159 o pow. 0,34 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00041910/4 - działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod usługi, położona przy drodze powiatowej, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow. 0,17 ha na cele rolno-warzywne.
Czynsz roczny wynosi 170,-zł i  płatny będzie dwóch ratach po 85,-zł terminach do 10 marca 2023 r. i 10 września 2023 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

RRG-GN.6840.4.2021

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:
- działka  nr  250 o pow.  2903 m2,  KW  Nr OL1O/00044580/2.
Działka  położona na kolonii wsi Woryty, przy drodze gruntowej, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 72 o pow. użytkowej 57,53 m2 i bud. gospodarczym, w złym stanie technicznym.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Cena nieruchomości wynosi 89.276 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy, któremu przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Woryty w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 29.11.2022 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.
 Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                     

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 123/6 o pow. 0,0649 ha w obrębie Rapaty, KW Nr OL1O/00143049/2 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona  w zwartej zabudowie wsi, przy drodze krajowej nr 16, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow. 30 m2 pod lokalizację obiektu małej gastronomii.
Czynsz miesięczny wynosi 7 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Rapaty w terminie od dnia 02.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 75/41 o pow. 0,0887 ha w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00055701/7 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona na osiedlu przy ul. Hermana, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow. 80 m2 na cele magazynowo-składowe.
Czynsz miesięczny wynosi 0,80 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 02.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:
- działki  nr  6/182, 6/183 i 6/184 o  łącznej  pow.  1,6807 ha,  położone w Barwinach obręb Unieszewo, KW  Nr OL1O/00119673/8.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. 
Położona jest ok. 500 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa                    i kanalizacji sanitarnej w zasięgu. 
Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe               o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. 

Cena nieruchomości netto wynosi 898.000 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,                      w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom.            W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewo w terminie od dnia 02.02.2023 r. do dnia              22.02.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.
   
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do użyczenia:
- nr 158/40 o pow. 1,5060 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00035481/2 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona przy drodze krajowej, przy zwartej zabudowie wsi, przewidziane do użyczenia na okres do 3 lat części działki o pow. po 0,05 ha każda z przeznaczeniem na strefę izolacyjną od drogi krajowej nr 16.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 05.05.2023 r. do dnia 25.05.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 237/31 i 237/32 o łącznej pow. 0,0081 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00066154/7 - działki niezabudowane, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cele mieszkalno-usługowe, położone w zwartej zabudowie wsi, przy ul. Klonowej, przewidziane do dzierżawy na okres 1 roku na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.
Czynsz roczny wynosi 0,60 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w ratach: 34,87 zł do 10 września 2023 r. i 24,91 zł do 10 marca 2024 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 05.05.2023 r. do dnia 25.05.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 48 o pow. 0,12 ha w obrębie Podlejki, KW Nr OL1O/00134950/5 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona             przy drodze krajowej nr 16, przewidziana do dzierżawy na okres do 3 lat część działki o pow. 0,06 ha na cele warzywne.
Czynsz wynosi 0,10 zł/m2/rok i  płatny będzie w terminie do 10 dnia września każdego roku trwania umowy.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Podlejki w terminie od dnia 05.05.2023 r. do dnia 25.05.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 


Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:
- nr 75/19 o pow. 0,1896 ha w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00043573/3 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona  przy ul. Hermana, przewidziane do dzierżawy na okres do 3 lat części działki:
  - o pow. 27 m2 na cele składowo-garażowe, czynsz miesięczny wynosi 0,80 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy;
  - o pow. 510 m2 na cele warzywne, czynsz wynosi 0,10 zł/m2/rok i  płatny będzie w terminach- 21,25 zł do 10 września 2023 r., po 51 zł do 10 marca 2024 r. i 2025 r. i 29,75 zł do 10 marca 2026 r.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 05.05.2023 r. do dnia 25.05.2023 r..
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj