Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Przetargi

                                                                                                                                  Gietrzwałd, dnia 7.04.2022 r.

 

                                                                                                

RRG-GN.6840.13.2021

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, uzbrojenie w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej, możliwość podłączenia gazu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- nr 70/18 o pow. 0,1362 ha – cena wywoławcza 105.900 zł, wadium – 13.100 zł

- nr 70/20 o pow. 0,1547 ha – cena wywoławcza 141.400 zł, wadium – 17.400 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się  17 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 10.05.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach figurują obciążenia  - przez działkę nr 70/18 przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa a przez działkę nr 70/20 sieć kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 9.12.2021 r., II przetarg 18.03.2022 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. / 089 / 524-19-14.                                                                

 

 

 

RRG-GN.6840.11.2018

 

 

      

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

 

działki niezabudowanej w Unieszewie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, za budynkiem kaplicy, przy zwartej zabudowie wsi, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

 

- nr 172/21     o pow.   970 m2   - cena wywoławcza  netto    73.000,- zł, wadium –   9.000,-zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się  12 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy                            w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 5.10.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

RRG-GN.6840.6.2022

 

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

 

działki niezabudowanej w Nagladach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie terenów sportowo-rekreacyjnych, ok. 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, przyłącza wodociągowe  i kanalizacji sanitarnej są na działce a  sieci energetyczna i gazowa w drodze przy działce.

 

- nr 73/50     o pow.  2662 m2   - cena wywoławcza  netto   273.700,- zł, wadium –   33.700,-zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 5.10.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

                                                                                          

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

działek niezabudowanych położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo

 

- nr 6/182 o pow. 0,6008 ha - cena wywoławcza netto  305.600,- zł,  wadium –   37.600,-zł

- nr 6/183 o pow. 0,5554 ha - cena wywoławcza netto  304.700,- zł,  wadium –   37.500,-zł

- nr 6/184 o pow. 0,5245 ha - cena wywoławcza netto  287.700,- zł,  wadium –   35.400,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Działki przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Działka położona jest ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. Miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnej działki.

 

Przetarg odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 20.10.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 

 

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, sieci wodociągowa, energetyczna i gazowa w drodze przy działkach a kanalizacyjna w zasięgu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową adaptowaną:

- nr 22 o pow. 0,16 ha – cena wywoławcza 157.400 zł, wadium – 19.400 zł

- nr 23 o pow. 0,15 ha – cena wywoławcza 147.500 zł, wadium – 18.200 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się  27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 20.10.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. / 089 / 524-19-19. „                                                            

 

 

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, uzbrojenie w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej, możliwość podłączenia gazu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- nr 70/18 o pow. 0,1362 ha – cena wywoławcza 129.700 zł, wadium – 16.000 zł

- nr 70/20 o pow. 0,1547 ha – cena wywoławcza 155.100 zł, wadium – 19.100 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się  27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 20.10.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach figurują obciążenia  - przez działkę nr 70/18 przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa a przez działkę nr 70/20 sieć kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. / 089 / 524-19-19. „                                                            

 

 

 

Wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę lub najem

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami (Dz.U.z2021r.poz. 1899 ze zm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena  

 

1.

2.

 

 

OL1O/

00144971/1

 

31/2

31/4

 

 

0,0479

0,0061

 

obręb Biesal - działki położone                     w  zwartej  zabudowie wsi, działka nr 31/2 jest zabudowana częścią budynku gospodarczego należącego do właściciela działki nr 34, przewidziane do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 34 w Biesalu

 

działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego

 

30.931,-zł netto

38.045,13 zł brutto

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodze bezprzetargowej.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej                   wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.            WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Biesal wterminieoddnia 28.07.2022r.dodnia 17.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej : gietrzwald.bip.net.pl oraz w Monitorze Urzędowym.

Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

 

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami (Dz.U.z2021r.poz.1899 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

 

1.

 

 

132388/0

 

 

73/50

 

 

0,2662

 

 

 

obręb Naglady - działka niezabudowana, położona w zwartej zabudowie wsi,               ok. 250 m od  drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałd, przy działce sieci wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa   

 

 

pod zabudowę

mieszkalno-usługową jednorodzinną 

 

273.700,-zł

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsce iwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej  wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu         ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Naglady wterminieoddnia 28.07.2022r.dodnia 17.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej : gietrzwald.bip.net.pl oraz w Monitorze Urzędowym.

 

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami ( Dz.U.z2021r.poz. 1899 zezm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

 

1.

 

 

OL1O/

00043243/1

 

 

172/21

 

0,0970

 

 

 

Unieszewo - działka niezabudowana, położona przy drodze gruntowej, przy zwartej zabudowie wsi,            

istniejące sieci wodociągowa i kanaliza-                 cji sanitarnej,            

 

 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

73.000,-zł

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsce  iwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej  wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu   ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 28.07.2022r.dodnia 17.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej : gietrzwald.bip.net.pl oraz w Monitorze Urzędowym.

 Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

RRG-GN.6845.39.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                   ewid. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O

/00066154/7

 

 

 

 

 

 

237/27

 

 

 

 

 

 

0,0357

 

 

 

 

 

 

m. Gietrzwałd - działka niezabudowana, położona w zwartej zabudowie wsi,

-przewidziana do dzierżawy część działki             o pow. 160 m2, na okres 1 roku, na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości

ciąg pieszo-jezdny

0,60 zł/m2/rok            + 23 % VAT-u

 

 

       

 

Czynsz płatny będzie w ratach : 39,36 zł do 10 września 2022 r., 78,72 zł do 10 marca 2023 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 04.08.2022 r. do dnia 24.08.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

RRG-GN.6845.26.2022

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz

 1.

 2.

 3.

 

 

 

 

 

OL1O/00065527/6

OL1O/00148402/0 OL1O/00018242/0

49

56

57/1

2,49

1,51

0,7464

obręb Gietrzwałd – działki niezabudowane położone w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, przewidziane do dzierżawy na okres 1 roku, działki nr 56 i 57/1 oraz część działki nr 49 o łącznej o pow. 3,0364 ha - na cele rolne

rolne

1.528,40 zł/rok

       

 

Czynsz płatny będzie w ratach : 509,47 zł do 10 września 2022 r., 382,10 zł do 10 marca 2023 r. i 636,83 zł do 10 maja 2023 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 04.08.2022 r. do dnia 24.08.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

RRG-GN.6845.39.2022

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                    ewid. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz

 1.

 

 

 

 

 

OL1O/00016541/2

 

55/1

2,02

 

obręb Podlejki – działka niezabudowana położone w sąsiedztwie m. Biesal, przewidziana do dzierżawy na okres          1 roku, na cele rolne

działka nie jest objęta planem

1.326,- zł/rok

       

 

Czynsz płatny będzie w ratach : 331,50 zł do 10 listopada 2022 r., 497,25 zł do 10 marca 2023 r. i 497,25 zł do 10 maja 2023 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 04.08.2022 r. do dnia 24.08.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń

 

RRG-GN.6845.39.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                   ewid. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O

/00060571/4

 

 

 

 

 

 

139/11

 

 

 

 

 

 

0,0566

 

 

 

 

 

 

obręb Rapaty - działka niezabudowana, położona pomiędzy drogą krajową nr 16              a zabudowaną działką nr 140/2,

-przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku, na cele warzywne

działka nie jest objęta planem

0,10 zł/m2/rok

 

 

       

 

Czynsz płatny będzie w ratach : 14,15 zł do listopada 2022 r., 42,45 zł do 10 marca 2023 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Rapaty w terminie od dnia 04.08.2022 r. do dnia 24.08.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami                             (Dz.U.z2021r.poz. 1899 zezm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

łącznie

 

1.

 

 

 

OL1O/

00119673/8

 

 

6/151, 6/152,

6/153, 6/154,

6/155, 6/156,

6/157, 6/158,

6/159, 6/160

 

0,5589, 0,5516,

0,5623, 0,6864,

0,5259, 0,5295,

0,5955, 0,5023,

0,5255, 0,4174

łącznie

5,4553 ha

 

m. Barwiny obręb Unieszewo - działki niezabudowane, położone ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego,      w sąsiedztwie lasu; dojazd od strony Unieszewa drogą  asfaltową oraz od strony Kręska (gm. Stawiguda) drogą nieutwardzoną, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,            

 

 

pod zabudowę usług turystycznych                     i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela, budynki basenu, odnowy biologicznej, zabudowę gospodarczą  i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji

 

2.980.000,-zł

 

 

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsce  iwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej                   wwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 11.08.2022r.dodnia 31.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami                             (Dz.U.z2021r.poz. 1899 zezm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

 

1.

2.

3.

 

 

 

OL1O/

00119673/8

 

 

6/182

6/183

6/184

 

 

0,6008

0,5554

0,5245

 

m. Barwiny obręb Unieszewo - działki niezabudowane, położone ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego,      w sąsiedztwie lasu; dojazd od strony Unieszewa drogą  asfaltową oraz od strony Kręska (gm. Stawiguda) drogą nieutwardzoną, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,            

 

 

pod zabudowę usług turystycznych                     i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela, budynki basenu, odnowy biologicznej, zabudowę gospodarczą  i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji

 

305.600,-zł

304.700,-zł

287.700,-zł

 

 

 

       

 

Nieruchomościbędąsprzedanewdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalone zostanąostateczneceny.Termin,miejsce  iwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.  WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniuztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 11.08.2022r.dodnia 31.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami                             (Dz.U.z2021 r.poz. 1899 zezm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

łącznie

 

1.

 

 

 

OL1O/

00119673/8

 

 

6/185,

6/186, 6/187,

 

 

0,6649,

0,5867, 0,8669,

łącznie

2,1185 ha

 

m. Barwiny obręb Unieszewo - działki niezabudowane, położone ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego,      w sąsiedztwie lasu; dojazd od strony Unieszewa drogą  asfaltową oraz od strony Kręska (gm. Stawiguda) drogą nieutwardzoną, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,            

 

 

pod zabudowę usług turystycznych                     i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela, budynki basenu, odnowy biologicznej, zabudowę gospodarczą  i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji

 

932.000,-zł

 

 

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 11.08.2022r.dodnia 31.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami                             (Dz.U.z2021r.poz.1899 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnychGminyGietrzwałdprzeznaczonychdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                   ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

1.

2.

 

OL1O/00045335/7

OL1O/00013649/8

 

22

23

 

0,16

0,15

 

 

Obręb Naglady - działki niezabudowane, położone w zwartej zabudowie wsi,               ok. 250 m od  drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałd    

 

pod zabudowę

mieszkaniową adaptowaną  

157.400,-zł

147.500,-zł

 

       

 

Nieruchomościbędąsprzedanewdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonezostanąostateczneceny.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Na działkach nie  figurują obciążenia ani zobowiązania.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Naglady wterminieoddnia 11.08.2022r.dodnia 31.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami                             (Dz.U.z2021r.poz.1899 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnychGminyGietrzwałdprzeznaczonychdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

1.

2.

 

57066/7

57066/7

 

70/18

70/20

 

0,1362

0,1547

 

 

Obręb Naglady - działki niezabudowane, położone w zwartej zabudowie wsi,               ok. 250 m od  drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałd    

 

pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną 

129.700,-zł

155.100,-zł

 

       

 

Nieruchomościbędąsprzedanewdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonezostanąostateczneceny.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Na działce nr 70/18 figurują obciążenia  - przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa.

Na działce nr 70/20 figurują obciążenia  - przez działkę przebiega sieci kanalizacji sanitarnej.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.  WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Naglady wterminieoddnia 11.08.2022r.dodnia 31.08.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O/00067273

 

 

 

 

 

19/12

 

 

 

 

 

4,57

 

 

 

 

 

 

m. Rapaty - działka niezabudowana, położona przy zwartej zabudowie wsi,

-przewidziana do dzierżawy część działki                  o pow. 0,71 ha, na okres do 3 lat, na cele społeczno-użyteczne / działalność sportowo-rekreacyjną /

działka nie jest objęta planem

0,15 zł/m2/rok            + 23 % VAT-u

 

 

       

 

Czynsz płatny będzie w terminach do 10 marca i 10 września każdego roku trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Rapaty w terminie od dnia 25.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami  ( Dz.U.z2021r.poz. 1899 zezm.)podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena netto

 

 

1.

 

 

OL1O/

00137243/7

 

 

326/1

 

0,3005

 

 

 

Unieszewo - działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej,   ok.    1 km od jeziora Wulpińskiego, sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej           w zasięgu,            

 

 

działka nie jest objęta planem

 

158.000,-zł

 

       

 

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsce  iwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu   ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 25.08.2022r.dodnia 14.09.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu.

 Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WYKAZ

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do dzierżawy:

- obręb Biesal – działka nr 12 o pow. ogólnej 0,54 ha, KW Nr OL1O/00133824/6, 2 szt.

- obręb Biesal – działka nr 276/7 o pow. ogólnej 0,0075 ha, KW Nr OL1O/00059904/8, 1 szt.

- obręb Gietrzwałd – działka nr 107/5 o pow. ogólnej 0,0125 ha, KW Nr OL1O/00069697, 2 szt.

- obręb Gietrzwałd – działka nr 158/45 o pow. ogólnej 0,3606 ha, KW Nr OL1O/00120084/2, 2 szt.

- obręb Gronity – działka nr 165/30 o pow. ogólnej 0,0478 ha, KW Nr OL1O/00101822/9, 2 szt.

- obręb Łęguty – działka nr 4/118 o pow. ogólnej 0,0295 ha, KW Nr OL1O/00054681/3, 1 szt.

- obręb Naterki – działka nr 65/3 o pow. ogólnej 1,5465 ha, KW Nr OL1O/00123665/0, 1 szt.

- obręb Naglady – działka nr 37/13 o pow. ogólnej 0,0038 ha, KW Nr OL1O/00086983/3, 1 szt.

- obręb Sząbruk – działka nr 79/5 o pow. ogólnej 0,1468 ha, KW Nr OL1O/00030211/4, 1 szt.

- obręb Sząbruk – działka nr 75/47 o pow. ogólnej 0,5904 ha, KW Nr OL1O/00043565/4, 2 szt.

- obręb Śródka – działka nr 45/3 o pow. ogólnej 0,0426 ha, KW Nr OL1O/00042648/3, 1 szt.

- obręb Woryty – działka nr 154/1 o pow. ogólnej 4,5955 ha, KW Nr OL1O/00081093/2, 2 szt.

- obręb Unieszewo – działka nr 176/1 o pow. ogólnej 0,98 ha, KW Nr OL1O/00080700/4, 1 szt.

 

Niezabudowane części w/w działek o pow. po 1,44 m2/kontener przeznaczone są do dzierżawy na okres do 3 lat pod ustawienie kontenerów na odzież używaną.

W planach zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone: nr 107/5 w Gietrzwałdzie – pod adaptowaną przepompownię ścieków, nr 165/30 w Gronitach - pod zabudowęe mieszkaniową i drogę, nr 37/13 w Nagladach – pod zabudowę mieszkaniową.  Pozostałe działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Czynsz wynosi  7,- zł/kontener/m-ąc + 23 % podatku VAT 

Czynsz płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek  w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Biesal, Gietrzwałd, Gronity, Łęguty, Naterki, Naglady, Sząbruk, Śródka, Woryty i Unieszewo oraz na stronie internetowej urzędu w terminie od dnia 27.09.2022 r. do dnia  17.10.2022 r. .

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj