Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wsparcie dla Inwestora

WSPARCIE LOKALNE

W Urzędzie Gminy działa Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) – udzielający kompleksowej pomocy inwestorom w zakresie procedur administracyjnych, dostępu do informacji związanych z inwestycją, znalezienia odpowiedniej lokalizacji, opieki poinwestycyjnej.
tel.: +48 89 524 19 09
invest@gietrzwald.pl

WSPARCIE REGIONALNE

Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl
biuropromocji@warmia.mazury.pl  

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat
fax: 89 521 12 60 - sekretariat
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

WSPARCIE KRAJOWE

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99

www.paih.gov.pl/pl

GRANTY RZĄDOWE

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
1.    sektor motoryzacyjny,
2.    sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
3.    sektor lotniczy,
4.    sektor biotechnologii,
5.    sektor rolno-spożywczy,
6.    sektor nowoczesnych usług,
7.    działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE INWESTORA:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu www.paih.gov.pl/pl


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna www.wmsse.com.pl


Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego www.wmarr.olsztyn.pl


Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny www.parktechnologiczny.olsztyn.eu


Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego www.olsztyn.uppo.gov.pl


 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj