Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Statut Gminy Gietrzwałd

Statut gminy jest aktem prawa miejscowego. Uchwalany przez radę gminy, do której należy prawo tworzenia aktów prawa miejscowego. Jest to akty  prawa  miejscowego  zaliczany do  kategorii  aktów  powszechnie  obowiązujących.

Co oznacza, że:

  • akt ten obowiązuje na obszarze działania organów gminy, 
  • reguluje sprawy o charakterze publicznym i o zasięgu lokalnym, 
  • adresatami są mieszkańcy określonej wspólnoty samorządowej, ale również podmioty posiadające siedzibę na obszarze gminy, 
  • adresatami są również osoby fizyczne czasowo przebywające na danym obszarze oraz osoby prawne prowadzące działalność na obszarze tej gminy.

Statut Gminy Gietrzwałd 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj