Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

„Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że wniosek Gminy Gietrzwałd dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie.

W związku z bardzo dużym w kraju zainteresowaniem programem wnioskowana przez gminę łączna kwota 569 500 zł została zmniejszona do 406 500 zł. Oznacza to, że została zmniejszona maksymalna wartość jednostkowa planowanego do zakupu sprzętu i nie będzie to rzutować na liczbę osób, które ten sprzęt otrzymają. Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie. Na jej podstawie będzie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu. Dopiero po jego rozstrzygnięciu, zawarciu umowy z dostawcą i dostawie nastąpi przekazanie komputerów docelowym beneficjentom programu na podstawie stosownej umowy. Gmina Gietrzwałd jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostaną określone we wspomnianej wcześniej umowie. O terminie i miejscu odbioru poszczególni wnioskodawcy będą na bieżąco informowani.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj