Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ZAKUP WĘGLA

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego – węgla dla gospodarstw domowych. 

UWAGA! Konieczność złożenia wniosków dotyczy również osób, które składały telefoniczne zapotrzebowanie na węgiel.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce WĘGIEL –> informacje

Dopuszcza się możliwość składania wniosków w następującej formie:
•    w tut. urzędzie 
•    za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) na adres: Urząd Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wnioski złożone osobiście będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do tut. urzędu. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.
 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj