Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

„NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa”

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako Beneficjent realizuje projekt: „NGO –

równorzędny partner w procesie stanowienia prawa”, Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy Gietrzwałd do zapoznania się z ofertą oraz do uczestnictwa w Projekcie.

 

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji eksperckich w zakresie procesu legislacji i stanowienia prawa przez 135 (81 kobiet, 54 mężczyzn) przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację bezpłatnych specjalistycznychszkoleń, indywidualne doradztwo oraz wparcie w postaci bazy wiedzy. 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. Grupą docelową są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.02.2003 r. o działalności pożytku publicznego działające na terenie Polski.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj