Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

W Gietrzwałdzie NIE BĘDZIE składowiska odpadów

W związku z dalszym rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących budowy Centrum Dystrybucyjnego Lidl w Gietrzwałdzie zdecydowanie podkreślam, że na terenie inwestycji

NIE POWSTANIE SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ANI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE!

Realizacja takiego zamierzenia nie byłaby możliwa ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd.

Podkreślam, że budowa składowiska odpadów nie jest i nie będzie realizowana na terenie całej gminy.

Wyjaśniam, że prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z powstawaniem i koniecznością magazynowania odpadów przed przekazaniem ich uprawnionym podmiotom.

W przypadku Centrum planowane jest przeznaczenie ok 10% powierzchni hali na czasowe magazynowanie odpadów pochodzących ze sklepów obsługiwanych przez Centrum. Odpady nie będą poddawane na miejscu procesom utylizacji, w tym spalania. Cały proces zbierania, magazynowania odpadów do osiągnięcia ilości odpowiedniej do transportu, segregacji oraz przekazywania stosownym odbiorcom odbywa się w trybie ciągłym. Będą one zatem przywożone ze sklepów i sukcesywnie odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia.

 

Podawanie nierzetelnych i nieprawdziwych informacji, nie odzwierciedlających stanu faktycznego jest nieuprawnione i szkodliwe, ponieważ ma na celu manipulację i wprowadzanie w błąd mieszkańców.

Zachęcam osoby mające wątpliwości do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Gminy.

 

Jan Kasprowicz

Wójt Gminy Gietrzwałd

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj