Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wymiana wodomierzy-komunikat

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GIETRZWAŁD, KORZYSTAJĄCYCH Z WODY DOSTARCZANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH GIETRZWAŁD SP. Z O.O.

 

Od 2020 roku Gmina Gietrzwałd realizuje innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd”, dzięki któremu między innymi możliwy będzie zdalny odczyt z wodomierzy w Państwa nieruchomościach.

Do chwili obecnej zainstalowano 75 %  wodomierzy z nakładką GSM przesyłających z wodomierza dane do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gietrzwałdzie.Zwracamy się o wykazanie wyrozumiałości i współpracę z pracownikami PUK w Gietrzwałdzie oraz firmy Netland Sp. z o.o. , ponieważ projekt jest cały czas na etapie wdrażania. Konieczne jest zatem sprawdzanie urządzeń, różnicy odczytu między wodomierzem a nakładką, usuwanie ewentualnych błędów, poprawianie nakładek tak, by docelowo możliwe było sprawne i efektywne obsługiwanie systemu.

Pracownicy PUK i monterzy firmy Netland Sp. z o.o. będą starali się na bieżąco reagować na zgłoszenia i korygować ewentualne błędy.

Zgodnie z przepisami Art. 15. 1.  Ustawy z dnia  07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. 2020r.  poz. 2028] wodomierze stanowią własność przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, tj. PUK Gietrzwałd Sp. z o.o.

Natomiast  nakładki GSM są dla Państwa w 100% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Gminy Gietrzwałd. Przez okres 5 lat musi być zachowana trwałość projektu.

Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w położenie anteny, modułu GSM (nakładki) oraz wodomierza. Niedopuszczalne jest samowolne zdejmowanie nakładek a w przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PUK w Gietrzwałdzie (tel. 89 512 35 10 , e-mail puk@gietrzwald.pl).

Zgodnie z art. 27. 1 ww. ustawy  ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, natomiast nakładka telemetryczna GSM wspomaga sposób
i częstotliwość rozliczeń.     

          W celu rzetelnego rozliczenia zużycia wody będzie konieczne porównanie rzeczywistego zużycia z licznika wodomierza z przesłanymi przez nakładkę danymi by zweryfikować sprawność systemu.

Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i wdrożenie projektu pozwoli usprawnić system rozliczeń za wodę ograniczyć koszty działalności spółki, wdrożyć szereg e-usług tak, by jeszcze efektywniej obsługiwać naszych mieszkańców.

Dlatego też zachęcamy do korzystania z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj