Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Artykuł: Informacja o przyznaniu dotacji Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie”
1906.2024

Informacja o przyznaniu dotacji Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie”

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

zawiadamia o realizacji zadania pn. „Fundusz Stypendialny” - zgodnie z ofertą złożoną przez Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie” w dniu 17.05.2024 r.

 

Czytaj dalej Informacja o przyznaniu dotacji Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie”
Artykuł: Oferta uproszczona 2024
2905.2024

Oferta uproszczona 2024

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy w…

Czytaj dalej Oferta uproszczona 2024
Artykuł: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2023
2305.2024

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji rocznego programu…

Czytaj dalej Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2023
Artykuł: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024
2003.2024

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nr I/2024 na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd pod nazwą „Edukacja i aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz „Upowszechnianie…

Czytaj dalej ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024
Artykuł: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024, PRIORYTET 1, ZADANIE 1
0803.2024

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024, PRIORYTET 1, ZADANIE 1

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nr I/2024 na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego…

Czytaj dalej ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024, PRIORYTET 1, ZADANIE 1
Artykuł: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR I/2024
Artykuł: Lista złożonych oferta na konkurs nr I/2024
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2024
0802.2024

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2024

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2024

W związku z ogłoszonym w dniu 15 stycznia 2024 r. konkursem ofert nr I/2024 na wykonanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2024 r przez…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2024
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2024
1201.2024

Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2024

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2024 na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Konkurs jest skierowany do organizacji…

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2024
Artykuł: Raport z konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd Z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
0811.2023

Raport z konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd Z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniach 04.09.2023 r. do 31.10.2023 r na podstawie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 kwietnia 2015 roku i Zarządzenia nr 103/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 13 października 2023…

Czytaj dalej Raport z konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd Z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
Artykuł: Informacja o przyznaniu dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”
Artykuł: Oferta na realizację zadania publicznego – „RAZEM DLA DZIECI - warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Gietrzwałd”
Artykuł: Konsultacje programu współpracy na 2024 rok
Artykuł: Oferta na realizację zadania publicznego – „Aktywnie Z Nami”
2709.2023

Oferta na realizację zadania publicznego – „Aktywnie Z Nami”

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD zawiadamia o realizacji zadania pt. „Aktywnie z Nami” zgodnie z ofertą złożoną przez Fundację „Z Nami” w dniu 22.09.2023 r.

Oferta Fundacji „Z Nami” złożona 22.09.2023 r. na…

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania publicznego – „Aktywnie Z Nami”
Artykuł: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
3005.2023

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji rocznego programu…

Czytaj dalej Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2022
Artykuł: Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr I/2023 w zakresie sportu
Artykuł: Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr I/2023 w zakresie edukacji i kultury
Artykuł: Oferta na realizację zadania
0703.2023

Oferta na realizację zadania

Wójt Gminy informuje, że w dniu 01.03.2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wpłynęła…

Czytaj dalej Oferta na realizację zadania
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2023
0703.2023

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2023

W związku z ogłoszonym w dniu 21 lutego 2023 r. konkursem ofert nr I/2023 na wykonanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2023 r przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej konkursu ofert nr I/2023
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2023
2102.2023

Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2023

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2023 na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2023
Artykuł: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NR II/2022
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej - Konkurs ofert nr II/2022
2109.2022

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej - Konkurs ofert nr II/2022

W związku z ogłoszonym w dniu 19 sierpnia 2022 r. konkursem ofert nr II/2022 na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd:

organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej - Konkurs ofert nr II/2022
Artykuł: KOMUNIKAT w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie nr II/2022
0209.2022

KOMUNIKAT w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie nr II/2022

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje, że termin składania ofert w otwartym konkursie ofert nr II/2022 na realizację zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz…

Czytaj dalej KOMUNIKAT w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie nr II/2022
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2022
1908.2022

Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2022

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr II/2022 na wykonanie w 2022 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd.

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2022
Artykuł: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
3105.2022

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji rocznego programu…

Czytaj dalej Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
Artykuł: Wyniki konkursu ofert nr I/2022
2804.2022

Wyniki konkursu ofert nr I/2022

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert nr I/2022 na wykonanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie sportu, edukacji i kultury w 2022 roku przez organizacje pozarządowe…

Czytaj dalej Wyniki konkursu ofert nr I/2022
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej Konkurs ofert nr I/2022
0104.2022

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej Konkurs ofert nr I/2022

W związku z ogłoszonym w dniu 28 lutego 2022 r. konkursem ofert nr I/2022 (https://gietrzwald.bip.net.pl/?c=780) na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2022 roku przez organizacje…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej Konkurs ofert nr I/2022
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2022
2802.2022

Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2022

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2022 na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2022
Artykuł: Raport z konsultacji
1911.2021

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok.

Czytaj dalej Raport z konsultacji
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr III/2021
3103.2021

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr III/2021

W związku z ogłoszonym w dniu 01 lipca 2021 r. konkursem ofert nr III/2021 gietrzwald.bip.net.pl na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr III/2021
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr III/2021
1503.2021

Ogłoszenie konkursu ofert nr III/2021

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr III/2021 na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.
Konkurs jest skierowany do…

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr III/2021
Artykuł: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr II/2021
1203.2021

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr II/2021

W związku z ogłoszonym w dniu 29 marca 2021 r. konkursem ofert nr II/2021 (https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=3745) na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w 2021 roku przez organizacje…

Czytaj dalej Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-Konkurs ofert nr II/2021
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2021
1003.2021

Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2021

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr II/2021 na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.
Konkurs jest skierowany do organizacji…

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr II/2021
Artykuł: Ogłoszenie wyników konkursu ofert nr II/2021
0903.2021

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nr II/2021

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania…

Czytaj dalej Ogłoszenie wyników konkursu ofert nr II/2021
Artykuł: Wyniki otwartego konkursu ofert nr I/2021
2502.2021

Wyniki otwartego konkursu ofert nr I/2021

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert nr I/2021 na wykonywanie w roku 2021 zadania publicznego z zakresu nauki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą: "Pomoc…

Czytaj dalej Wyniki otwartego konkursu ofert nr I/2021
Artykuł: Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2021
2101.2021

Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2021

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2021 na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji i aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych – Pomoc…

Czytaj dalej Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2021
Archiwum aktualności

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj