Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Oferta na realizację zadania publicznego – „RAZEM DLA DZIECI - warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Gietrzwałd”

Oferta

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje, że w dniu 13 października 2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „RAZEM DLA DZIECI - warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Gietrzwałd” złożona przezStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”.

Uznając celowość przedstawionego do wsparcia zadania Wójt Gminy Gietrzwałd zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i na stronie Gminy Gietrzwałd www.gietrzwald.pl

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, tj. od dnia 18.10.2023 do 25.10.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail karpiak.magdalena@gietrzwald.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gietrzwałd – ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj