Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Informacja o przyznaniu dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD

zawiadamia o realizacji zadania pt. „RAZEM DLA DZIECI - warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Gietrzwałd” zgodnie z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w dniu 13.10.2023 r.

 

Oferta Stowarzyszenia złożona 13.10.2023 r. na realizację zadnia publicznego „RAZEM DLA DZIECI - warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i seniorów Gminy Gietrzwałd” o przyznanie dotacji celowej w kwocie 9688,40 zł. Realizacja zadania będzie polegała na organizacji zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i aktywizującym skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Oferta spełniała wymogi formalne, została umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Gminy Gietrzwałd na tablicy ogłoszeń i na stronie Gminy Gietrzwałd www.gietrzwald.pl, począwszy od dnia 18.10.2023 do 25.10.2023 r. W tym terminie zainteresowane osoby i podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi.

Uwagi do oferty nie wpłynęły.

Ostatecznie Wójt po ponownym zapoznaniu się z ofertą i wobec braku uwag podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania podpisując umowę dotacji.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj