Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Konsultacje programu współpracy na 2022 rok

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zwanego dalej programem.

Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gietrzwałd (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2015 r., poz. 1535).
Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących na terenie Gminy Gietrzwałd działalność pożytku publicznego na temat konsultowanego programu.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy skorzystać przynajmniej z jednej z podanych poniżej form.
1) wyrażenie opinii lub przekazanie propozycji i uwag na temat projektu programu w formie pisemnej do 16 listopada 2021 r. na adres Urzędu Gminy Gietrzwałd przy ul. Olsztyńskiej 2, 11-036 Gietrzwałd lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl
2) wypełnienie i przekazanie przygotowanej ankiety w terminie do 16 listopada 2021 r. w formie elektronicznej lub papierowej (szczegóły znajdują się w formularzu ankiety).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 524 19 13 lub kierować je na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Do pobrania
Zarządzenie konsultacje
Projekt uchwały
Projekt programu
Ankieta

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj