Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD

Nazwa projektu: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD

Cel projektu:

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie Gminy Gietrzwałd w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności w 2022 i 2023 roku.

Efekty projektu:

  • Zwiększenie dostępności dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności budynku użyteczności publicznej w gminie Gietrzwałd- budynek Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie -1 sztuka
  • Zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie,
  • Zwiększenie dostępności cyfrowej budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie,
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Realizacja projektu, efekty projektu, pozwolą Gminie Gietrzwałd na spełnienie warunków wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zadanie jest realizowane w ramach zawartej umowy nr DSG/0489 o powierzenie grantu  z projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji: 01.09.2022 – 31.05.2023

Wartość projektu ogółem: 98 950,00 zł

Wartość dofinasowania ze środków Unii Europejskiej: 83 395,06 zł

Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 15 554,94 zł

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj