Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Artykuł: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – osiedle kwiatowe
1109.2023

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – osiedle kwiatowe

Wójt Gminy Gietrzwałd w sierpniu 2023 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania:

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – osiedle kwiatowe

Celem projektu jest: Poprawa…

Czytaj dalej Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sząbruk – osiedle kwiatowe
Artykuł: Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.
2308.2023

Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.

Nazwa zadania: Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…

Czytaj dalej Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa.
Artykuł: Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2
2107.2023

Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2

Nazwa projektu: Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2
Wartość projektu ogółem: 225 361,00 zł
Dofinansowanie: 182 519,87 zł
Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Założe…

Czytaj dalej Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2
Artykuł: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejek oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejkach
2107.2023

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejek oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejkach

Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia - PGR
DOFINANSOWANIE
3 790 500 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
3 990 000 zł
Data zakończenia…

Czytaj dalej Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejek oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlejkach
Artykuł: Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2107.2023

Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga
DOFINANSOWANIE
4 861 342,78 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
5 746 268,06 zł
Data zakończenia…

Czytaj dalej Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Artykuł: Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu
2107.2023

Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu

Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza
DOFINANSOWANIE
12 201 200 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
12 980 000 zł
Data zakończenia…

Czytaj dalej Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu
Artykuł: Projekt "Potańcówka pod Gwiazdami"
0607.2023

Projekt "Potańcówka pod Gwiazdami"

W dniu 04.07.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie reprezentowanym przez Pana Grzegorza Kierozalskiego –…

Czytaj dalej Projekt "Potańcówka pod Gwiazdami"
Artykuł: Projekt "U Noju Na Warniji"
2206.2023

Projekt "U Noju Na Warniji"

Nazwa projektu: U noju na Warniji.

 

Przedmiotem projektu jest organizacja festiwalu piosenki biesiadnej i ludowej „ U noju na Warniji”.

 

Umowa o dofinasowanie została podpisana 26.05.2023 r.…

Czytaj dalej Projekt "U Noju Na Warniji"
Artykuł: Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa
0703.2023

Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa

W dniu 01.03.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Gietrzwałd reprezentowaną przez Pana Jana Kasprowicza - Wójta Gminy Gietrzwałd przy kontrasygnacie Pani Urszuli Borkowskiej…

Czytaj dalej Stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego nad jeziorem Giłwa
Artykuł: DOPOSAŻENIE OSP W SZĄBRUKU W SPRZĘT RATOWNICTWA WODNEGO
2701.2023

DOPOSAŻENIE OSP W SZĄBRUKU W SPRZĘT RATOWNICTWA WODNEGO

Gmina Gietrzwałd oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku w ramach zadania DOPOSAŻENIE OSP W SZĄBRUKU W SPRZĘT RATOWNICTWA WODNEGO pozyskała środki na zakup w 2022 r. łodzi ratowniczej Whaly 455R wraz…

Czytaj dalej DOPOSAŻENIE OSP W SZĄBRUKU W SPRZĘT RATOWNICTWA WODNEGO
Artykuł: Polana u Smętka- utworzenie terenu rekreacyjnego w Rapatach.
2501.2023

Polana u Smętka- utworzenie terenu rekreacyjnego w Rapatach.

Zrealizowano zadanie  w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „ Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku…

Czytaj dalej Polana u Smętka- utworzenie terenu rekreacyjnego w Rapatach.
Artykuł: Budowa wiaty ogniskowej z grillem i wędzarnią w Biesalu.
2501.2023

Budowa wiaty ogniskowej z grillem i wędzarnią w Biesalu.

Zrealizowano zadanie  przy udziale pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „ Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 r. polegające na wybudowaniu…

Czytaj dalej Budowa wiaty ogniskowej z grillem i wędzarnią w Biesalu.
Artykuł: Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna.
2501.2023

Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki…

Czytaj dalej Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna.
Artykuł: Prace konserwatorskie kapliczki w Gietrzwałdzie (dz. nr 529)
2301.2023

Prace konserwatorskie kapliczki w Gietrzwałdzie (dz. nr 529)

Zrealizowano zadanie polegające na renowacji i konserwacji kapliczki przydrożnej położonej w Gietrzwałdzie przy ul. Ostródzkiej, przy zjeździe na drogę krajową nr 16. Zadanie dofinansowane z budżetu…

Czytaj dalej Prace konserwatorskie kapliczki w Gietrzwałdzie (dz. nr 529)
Artykuł: Gietrzwałd, przydrożna kapliczka wolnostojąca (XIX w.): konserwacja i renowacja elewacji kapliczki, wnętrza arkady i znajdującej się w niej rzeźby
2301.2023

Gietrzwałd, przydrożna kapliczka wolnostojąca (XIX w.): konserwacja i renowacja elewacji kapliczki, wnętrza arkady i znajdującej się w niej rzeźby

Zrealizowano zadanie polegające na renowacji i konserwacji kapliczki przydrożnej położonej w Gietrzwałdzie na skrzyżowaniu ulic Ostródzkiej, Olsztyńskiej, Kościelnej i Szkolnej – działka nr 163/3.…

Czytaj dalej Gietrzwałd, przydrożna kapliczka wolnostojąca (XIX w.): konserwacja i renowacja elewacji kapliczki, wnętrza arkady i znajdującej się w niej rzeźby
Artykuł: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD
Artykuł: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2111.2022

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Umowę o powierzenie grantu o numerze: 4484/2/2022 z dnia 23.03.2022 r.
zawarto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie…

Czytaj dalej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Artykuł: Tradycje warmińskie w zabawie i tańcu.
1811.2022

Tradycje warmińskie w zabawie i tańcu.

Nazwa projektu: Tradycje warmińskie w zabawie i tańcu.

 

Przedmiotem projektu jest organizacja:

  1. warsztatów wokalno-tanecznych
  2. warsztatów rękodzielniczych
  3. przedstawienia pt.” Okazje do śpiewu i…
Czytaj dalej Tradycje warmińskie w zabawie i tańcu.
Artykuł: Posiłek w szkole i w domu-MODUŁ 3
Artykuł: Pełna Kultura
2510.2022

Pełna Kultura

Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd

Czytaj dalej Pełna Kultura
Artykuł: Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd
2510.2022

Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd

Założeniem projektu jest poprawa dostępności do zajęć językowych, informatycznych, matematycznych oraz sportowych w Gminie Gietrzwałd. 

Czytaj dalej Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd
Artykuł: Poprawa warunków ekomobilności w Gminie Gietrzwałd
2303.2022

Poprawa warunków ekomobilności w Gminie Gietrzwałd

Projekt ma wyznaczone dwa cele:

1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Gietrzwałd w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2022 poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na…

Czytaj dalej Poprawa warunków ekomobilności w Gminie Gietrzwałd
Artykuł: Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych
1102.2022

Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych

  1. Mosty dla Gietrzwałdu – Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Giłwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ulicy Ostródzkiej i Olsztyńskiej (dawna droga krajowa nr 16). Mosty…
Czytaj dalej Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych
Artykuł: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG- EDYCJA 2020
1512.2021

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG- EDYCJA 2020

1.Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd (obok stacji PKP) do rozwidlenia dróg (styk działek drogowych: nr 135, 145)

Czytaj dalej RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG- EDYCJA 2020
Artykuł: Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku
0911.2021

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku

 

Umowę podpisano 4 lutego 2021 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu reprezentowanym przez Pana…

Czytaj dalej Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku
Artykuł: Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd z częściowym remontem
1905.2021

Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd z częściowym remontem

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd z częściowym remontem

Umowę podpisano 19 maja 2021 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Arturem Chojeckim.

Okres…

Czytaj dalej Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd z częściowym remontem
Artykuł: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd
2104.2021

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w…

Czytaj dalej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd
Artykuł: Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd
0401.2021

Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd

Gmina Gietrzwałd będzie realizowała projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu…

Czytaj dalej Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd
Artykuł: Działania na rzecz walki z COVID-19 w Gminie Gietrzwałd
2011.2020

Działania na rzecz walki z COVID-19 w Gminie Gietrzwałd

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Gietrzwałd poprzez wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w…

Czytaj dalej Działania na rzecz walki z COVID-19 w Gminie Gietrzwałd
Archiwum aktualności

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj