Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2

Nazwa projektu: Pełna Kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie Gietrzwałd – cz. 2
Wartość projektu ogółem: 225 361,00 zł
Dofinansowanie: 182 519,87 zł
Termin realizacji: 31.12.2023 r.

Założeniem projektu jest zachowanie, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Gietrzwałd. Zostanie to zrealizowane dzięki realizacji trzech celów:
1. Zwiększenie ilości osób korzystających z oferty Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie poprzez zakup wyposażenia w roku 2023,
2. Rozbudowa oferty kulturalnej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie oraz stworzenie jej nowych elementów poprzez zakup środków trwałych w roku 2023
3. Efektywne wykorzystanie zasobów kultury dzięki zakupowi wyposażenia do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie w roku 2023

Cele zostaną osiągnięte poprzez wsparcie instytucji kultury tj. placówek wchodzących w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie. Zostanie zakupione wyposażenie służące działalności kulturalnej, m. in.:
- wyposażenie pracowni ceramicznej – w tym piec, koło, stoły, regały, krzesła;
- wyposażenie do oferty wystawienniczej – w tym meble, ramy, potykacze, przenośna rampa dla osób z niepełnosprawnością, rzutnik z tablicą multimedialną, fotel i gogle VR;
- wyposażenie pracowni multimedialnej – w tym laptopy, komputery stacjonarne z oprogramowaniem graficznym, stanowisko fotograficzne ;
- wyposażenie do oferty teatralno-muzycznej i filmowej – nagłośnienie, mikrofony, reflektory (uzupełnienie domu kultury w Gietrzwałdzie);
- zestaw do imprez plenerowych – w tym namioty, stoły i krzesła;
- wyposażenie do bibliotecznych warsztatów regionalnych – stoły, krzesła i pufy.

Umowa o dofinasowanie została podpisana 30 czerwca 2023 r. pomiędzy Gminą Gietrzwałd reprezentowaną przez Jana Kasprowicza – Wójta Gminy przy kontrasygnancie Urszuli Borkowskiej – Skarbnika Gminy Gietrzwałd a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanego przez Marszałka Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Mirona Sycza. 


 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj