Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Program „Rozwój Rodzinnych domów pomocy” – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
“Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy”

DOFINANSOWANIE
27.131,43 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
69.498,12 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
maj 2024

Decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2024. Strategicznym celem Programu 2024 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cele szczegółowe:

1. Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

2. Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy przez:

a) dofinasowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej celem utworzenia rodzinnego domu pomocy;

b) dofinasowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku będącym własnością podmiotu uprawnionego, w którym podmiot ten planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj