Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Pozyskane środki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na „Placu zabaw pod Wiatą” w Nagladach

W dniu 3 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Pana Marcina Kuchcińskiego – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Panią Sylwię Jaskulską – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Gietrzwałd reprezentowaną przez Pana Jana Kasprowicza - Wójta Gminy Gietrzwałd przy kontrasygnacie Pani Urszuli Borkowskiej - Skarbnika Gminy Gietrzwałd.

 

Koszt przedsięwzięcia – 34 494,68

Zadanie zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 r.

Pomoc finansowa – 17 247,34 zł

Wkład Gminy Gietrzwałd wynosi 17 247,34,00 zł

Termin realizacji przedsięwzięcia: kwiecień-czerwiec 2024 r.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj